Algemene abonnementsvoorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op online abonnementen van Nailed It Magazine. 

1.2 De abonnee gaat akkoord met de abonnementsvoorwaarden bij het aangaan van een online abonnement.

1.3 Nailed It Magazine is te allen tijde gerechtigd om het online abonnement zonder opgaaf van reden op te zeggen. Anders dan bij overmacht, heeft de abonnee in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot ten hoogste het vooruitbetaalde abonnementsgeld

1.4 Nailed It Magazine heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. 

  1. Abonnement

 2.1 Een abonnement kan op ieder moment afgesloten worden via de website.

2.2 Abonnementen worden aangegaan voor de duur van één maand of één jaar en worden automatisch verlengd. Een abonnement opzeggen kan op elk moment. Het abonnement blijft geldig voor de periode waarvoor is betaald. Als de betaling heeft plaatsgevonden, wordt deze betaling niet gerestitueerd.  

2.3 Een wijziging in de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt gecommuniceerd via e-mail.

2.4 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten. 

  1. Klachten

3.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan te melden via lidmaatschap@naileditmagazine.nl. Nailed It Magazine zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken een bericht sturen aan de abonnee. 

  1. Aansprakelijkheid

4.1 Ondanks onze zorgvuldigheid bij het samenstellen van de inhoud kan Nailed It Magazine niet instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud van de website.

4.2 Nailed It Magazine staat niet in voor eventuele aansprakelijkheid voor schade of onvolledigheid op welke manier dan ook die is ontstaan door informatie op de website.

4.3 Eventuele beweringen en meningen die in columns of andere content worden uitgesproken, zijn de meningen van de auteurs. Nailed It Magazine kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor deze inhoud en is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die uit deze beweringen voortkomt. 

  1. Overige bepalingen

4.1 Op deze Algemene abonnementsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

4.2 Meer informatie over hoe we omgaan met je gegevens, vind je in onze Privacy Policy.

Auteursrecht

Alle teksten op de website van Nailed It Magazine zijn auteursrechtelijk beschermd. Publiceren van, een deel van, de teksten is strafbaar.