Privacy & cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid Nailed It Magazine

Bij Nailed It Magazine worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenkomst met de nationale en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens, privacy en veiligheid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Wij vinden het belangrijk dat we je persoonsgegevens verwerken in overeenkomst met de bepalingen uit die verordening en de Telecommunicatiewet. We verwerken jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier, correct en met de nodige zorgvuldigheid.

We zijn ervan bewust dat je ons vertrouwt wanneer het neerkomt op het verwerken van jouw persoonsgegevens. Daarom zien we het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit privacy- en cookiebeleid willen we je graag informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken als je onze website bezoekt en/of lid wil worden, waarom we deze gegevens verzamelen, en hoe we deze gebruiken om je gebruikerservaring en onze bedrijfs- en marketingactiviteiten te verbeteren. We hopen dat je hierdoor precies begrijpt hoe wij te werk gaan. Nailed It Magazine respecteert de privacy van alle websitebezoekers en andere stakeholders met wie we zakendoen en behandelt deze persoonsgegevens op een vertrouwelijke wijze.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website en marketingactiviteiten van Nailed It Magazine, en de overige diensten die we jou of jouw organisatie aanbieden. Nailed It Magazine is niet verantwoordelijk voor het privacy- en cookiebeleid van andere websites, zoals bijvoorbeeld de websites en verwerkingen van persoonsgegevens van de bij ons aangesloten partners en adverteerders.

Door onze website te gebruiken en ons je persoonsgegevens te verstrekken, erken je dit privacy- en cookiebeleid gelezen te hebben.

Nailed It Magazine is een uitgave van Nooteboom Media.

1. Begrippenlijst

In dit privacy- en cookiebeleid hebben de onderstaande termen de volgende betekenis in overeenstemming met, en in aanvulling op de AVG:

AVG: de voornaamste Europese wet die jouw persoonsgegevens beschermt.
EER: de lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
Jij: jij als individueel persoon.
Persoonsgegevens: alle informatie die betrekking heeft op jou als persoon en die wij verwerken.
Verwerker of Derde Partij: andere, externe entiteiten, naast Nailed It Magazine, die betrokken zijn bij de verwerking van jouw persoonsgegevens of aan wie wij jouw persoonsgegevens doorgeven.
Verwerking: alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen.
Verwerkingsverantwoordelijke: wij als Nailed It Magazine, de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Toezichthoudende autoriteit: de nationale toezichthouder voor gegevensbescherming; in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens:

3. (Persoons)gegevens

Als je gebruik maakt van de website van Nailed It Magazine, kan het zijn dat we persoonsgegevens van je ontvangen. Die gegevens verstrek je zelf wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier invult, een reactie plaats op een artikel of een e-mail stuurt. In dit geval verzamelen we hooguit je naam en e-mailadres en uiteraard de inhoud van je reactie. 

Daarnaast gebruiken we je e-mailadres wanneer je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Het is te allen tijde mogelijk om je hiervoor uit te schrijven door middel van de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief. 

Wanneer je deelneemt aan een winactie en deze ook daadwerkelijk wint, verzamelen we ook je postadres om de gewonnen prijs te verzenden. In zeldzame gevallen delen we jouw postadres met derden wanneer het product wordt verzonden door de fabrikant of distributeur. We stellen je hier van tevoren van op de hoogte en je bent niet verplicht om je persoonsgegevens te verstrekken.

 

4. Waarom wij je persoonsgegevens verwerken

Bij Nailed It Magazine verwerken wij als verwerkingsverantwoordelijke alleen als één of meer van de volgende legitieme redenen van toepassing zijn:

 1. Je hebt duidelijke toestemming gegeven voor de verwerking

Dat wil zeggen dat persoonsgegevens kunnen verwerkt worden als jij daarvoor vrijwillig, specifiek en geïnformeerd toestemming hebt gegeven.

Je hebt altijd het recht om de eerder verleende toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de eerder verleende toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerkingsactiviteiten direct voorafgaand aan het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Verwerkingsactiviteiten waarvoor je toestemming vereist is, omvatten bijvoorbeeld:

 • Nieuwsbrieven versturen;
 • Het plaatsen van specifieke (tracking- en social media)cookies op jouw computer of mobiele apparaat naar aanleiding van je bezoek aan de Nailed It Magazine website.

 1. Verwerking van je persoonsgegevens omdat we met jou een contract hebben gesloten (of zouden kunnen sluiten)

Dat wil zeggen dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of voor het nemen van door jou gevraagde precontractuele stappen die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een eventuele overeenkomst. Bijvoorbeeld in de situatie dat je lid wenst te worden.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • Registratie van nieuwe (potentiële) leden;
 • Verwerking van je (advertentie)aanvraag, ook wanneer je als vertegenwoordiger optreedt, en uitvoering geven aan (verkoop)contracten, het gebruiken van Nailed It Magazine dienstverlening en voor facturering;
 • Levering van producten of diensten aan jou of het bedrijf dat je vertegenwoordigt;
 • Het maken van afspraken met jou als lid of in jouw hoedanigheid als zakelijk contactpersoon;
 • Verwerking van jouw aanvragen voor meer informatie over de diensten en productaanbod van Nailed It Magazine, onder meer via ons contactformulier.

 1. De verwerking van jouw persoonsgegevens is verplicht volgens de toepasselijke wetgeving

Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • Het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals politie, inspectie- of belastingdiensten;
 • Boekhoudkundige gegevens met betrekking tot facturatie en ledenbeheer om te voldoen aan (fiscale) wet- en regelgeving.

 1. Verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van een legitiem belang.

Dit houdt in dat de verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door Nailed It Magazine of door een derde partij. Tenzij jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

Verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren op basis van deze verwerkingsgrond zijn bijvoorbeeld:

 • Het informeren van jou (in de rol van klant) per e-mail met updates van onze dienstverlening, productportfolio en de einddatum alsook verlenging van jouw lidmaatschap;
 • Algemeen beheer van ons ledenbestand, communicatie en informatievoorziening, zoals het beantwoorden van jouw vragen of verzoeken;
 • Het voorkomen en onderzoeken van fraude en/of (vermoedelijke) juridische overtredingen;
 • Het verbeteren van de gebruikerservaring op de website aan de hand van de door ons verzamelde functionele en analytische cookies.

5. Verwerking van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

Nailed It Magazine maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoeker zich gedraagt op de website en welke pagina’s goed of minder goed worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor verschillende websites. Het levert informatie op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikservaring. 

Via cookies registreren we informatie. Die informatie bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Daarnaast monitort Nailed It Magazine op welke pagina’s bezoekers het eerste terecht komen en waar zij weer vertrekken. 

Ook wordt er via Google Analytics gemonitord via welke verwijzers gebruikers binnenkomen, uit welke landen bezoekers komen en via welk apparaat zij de site bezoeken. Tevens worden demografische gegevens op geaggregeerd niveau verwerkt zoals geslacht, leeftijd en interesses. De informatie wordt anoniem verwerkt, is voor ons niet herleidbaar tot een individu en niet gekoppeld andere persoonlijke informatie.

6. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een stukje software dat gebruikt wordt om statistieken te verzamelen over bezoekersaantallen, bezochte webpagina’s en verkeersbronnen, en om rapportages op te stellen op geaggregeerd niveau. Het doel hiervan is om de website te verbeteren voor de gebruikers en ons inzicht te geven in hoe onze website presteert.

Deze statistieken zijn door Nailed It Magazine niet terug te voeren op jou als individuele persoon. De informatie die je via onze website invoert en uploadt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, wordt nooit verwerkt in Google Analytics. Wanneer je de website bezoekt, deelt je webbrowser met Google automatisch jouw IP-adres en de URL van de webpagina die je bezoekt. Met betrekking tot deze verwerking van persoonsgegevens is Google de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 (7) AVG. Nailed It Magazine heeft geen enkele rol in deze verwerkingsactiviteiten.

Informatie met betrekking tot de verwerkingsactiviteiten van Google kun je hier vinden.

7. Meer informatie over gebruik van en soorten cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer of (mobiel) apparaat wordt geplaatst en dat wordt gebruikt voor het bezoeken van Nailed It Magazine websites. Informatie wordt opgeslagen in dit tekstbestand en kan heropend worden tijdens je volgend bezoek aan de website.

Zoals de meeste websites gebruiken wij ook JavaScript. Dit is een programmeertaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te maken. De taal wordt uitgevoerd in de webbrowser die je gebruikt om onze websites te bezoeken. Google Analytics, wat in artikel 5 van dit privacy- en cookiebeleid uitgelegd wordt, is gebaseerd op dit stukje technologie.

Cookies en JavaScript helpen ons onder andere te begrijpen hoe jij onze website gebruikt, het internetverkeer te analyseren (zoals bezoekersaantallen en aantal bezoekers per dag), en helpt ons te onderzoeken hoe we de website kunnen verbeteren en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Wij gebruiken deze informatie om rapportages op te stellen over de website-activiteit op geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar en anoniem) en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De door cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Nailed It Magazine of die van een derde partij, zoals Google.

Voor sommige cookies en/of JavaScripts die wij op onze websites gebruiken, is het wettelijk niet toegestaan om deze zonder jouw toestemming op jouw apparaat te plaatsen. Voor andere cookies vragen wij jouw toestemming voordat wij ze op jouw apparaat plaatsen. Hieronder geven wij je meer informatie over dit onderwerp.

8. Cookies waarvoor jouw toestemming niet vereist is

Functionele cookies worden alleen gebruikt omdat ze nodig zijn voor een goede werking van de websites. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de webpagina’s zo optimaal mogelijk weer te geven, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de resolutie-instellingen van je scherm en de versie van jouw webbrowser. Het is niet wettelijk verplicht om jouw toestemming te vragen voor functionele cookies.

Analytische cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat wij in staat zijn om de gegevens van websitegebruikers op een geaggregeerd niveau (niet individueel herleidbaar) te sorteren en te analyseren, wat betekent dat wij je persoonsgegevens in deze context anoniem verwerken. Het is niet nodig om jouw toestemming te vragen om analytische cookies te plaatsen, omdat wij, conform de Telecommunicatiewet, van mening zijn dat dit slechts een kleine invloed heeft op je privacy, aangezien wij deze informatie op een geaggregeerd niveau verwerken en ze alleen gebruiken om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en de effectiviteit van onze websites.

Functionele en analytische cookies worden geplaatst zodra je onze websites bezoekt.

9. Cookies waarvoor jouw toestemming vereist is

Om de inhoud van onze website gemakkelijk met anderen te kunnen delen door gebruik te maken van speciale knoppen, gebruiken wij sociale media cookies van Whatsapp, Facebook, Twitter en Pinterest zodat deze partijen je kunnen herkennen en helpen bij het delen van bijvoorbeeld een artikel, post of video. Deze sociale media partijen kunnen de gegevens die ze via deze cookies verkrijgen vervolgens gebruiken om een profiel van jou op te bouwen. Voor meer informatie over deze cookies van deze derden verwijzen we naar hun privacyverklaringen op hun websites. Het is vereist om jouw toestemming te vragen voor deze sociale media cookies.

We gebruiken ook Facebook tracking pixels. Een tracking pixel is een stukje computercode dat bij elk bezoek aan onze website wordt geladen in de vorm van een afbeelding die niet groter is dan een pixel op je scherm. Met deze tracking pixel kunnen wij bepalen wat en hoe relevante content aan jou wordt geleverd. Nailed It Magazine kan dit ook gebruiken om je activiteiten op haar websites te volgen en jou gepersonaliseerde producten of diensten aan te bieden door je te bereiken op Facebook, of aan Facebook gelieerde bedrijven/platformen zoals Instagram. Toestemming vragen voor tracking cookies is vereist. Er wordt ook een Facebook tracking pixel geplaatst door een externe groothandel en opleidingscentrum (adverteerder) waar wij zaken mee doen. Wanneer je toestemt met het plaatsen van alle (tracking) cookies bij het bezoeken van onze website, kan het dus zijn dat dit bedrijf je via Facebook benadert voor gepersonaliseerde advertenties. Zie hieronder onder artikel 16 Verwerkers of derden voor contactinformatie van dit bedrijf.

10. Cookies standaard uitschakelen via browser instellingen

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat het wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet naar behoren functioneren als cookies uitgeschakeld zijn in je webbrowser. Je kunt ervoor kiezen om de cookies die wij plaatsen op jouw apparatuur, bij voorbaat te weigeren. Hoe je dit precies doet kunt je hier lezen. 

11. Affiliatie

Nailed It Magazine maakt gebruik van affiliatieprogramma’s om inkomsten uit de verkoop van advertenties te genereren. Deze affliatieprogramma’s verzamelen via UTM-tags informatie over bezoekersaantallen, het aantal klikken op links en de verkopen die worden gerealiseerd via deze clicks. Nailed It Magazine is niet verantwoordelijk voor de informatie op de website van de adverteerder en de verwerkingen van persoonsgegevens die door hen worden verricht.

12. Jouw privacyrechten

Als je jouw privacyrechten op grond van de AVG wenst uit te oefenen, zal Nailed It Magazine reageren door alle maatregelen te nemen die de wet vereist, tenzij jouw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. Je kunt je verzoek om jouw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen sturen naar: info@naileditmagazine.nl.

Nailed It Magazine zal hier binnen een maand na ontvangst van je verzoek schriftelijk op antwoorden. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken, kan Nailed It Magazine deze termijn met twee maanden verlengen. Nailed It Magazine zal je in dit geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek op de hoogte brengen van een dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging. Nailed It Magazine verwerkt je verzoek pas nadat wij de mogelijkheid hebben gehad om je naar behoren te identificeren.

Nailed It Magazine kan een verzoek tot uitoefening van jouw rechten inzake gegevensbescherming weigeren wanneer:

 • Jouw verzoek niet duidelijk gespecificeerd is;
 • Je identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld;
 • De verwerking toegestaan is in verband met een fraude- en/of strafrechtelijk onderzoek, een wettelijke verplichting of een juridische procedure;
 • Het verzoek volgt op een eerder verzoek binnen een onredelijke termijn of als het verzoek een misbruik van je rechten inhoudt. Een termijn van 6 maanden of minder wordt in het algemeen beschouwd als een onredelijke termijn;
 • De journalistieke exceptie van toepassing is, of het recht van vrijheid van meningsuiting en informatie zoals bedoeld in artikel 85 AVG.

Een (gedeeltelijke) afwijzing van jouw verzoek zal je schriftelijk worden uitgelegd.

 1. Verzoek om toegang tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om Nailed It Magazine te vragen om een kopie van je persoonsgegevens die door of namens Nailed It Magazine worden verwerkt. Voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, bevat deze kopie de volgende informatie:

 • Een samenvatting van je persoonsgegevens die door Nailed It Magazine worden verwerkt;
 • Een beschrijving van het doel of de doelstellingen van de verwerking;
 • De categorieën van persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft;
 • Derde partijen die de persoonsgegevens hebben ontvangen;
 • Informatie over de herkomst van de persoonsgegevens (als deze beschikbaar is);
 • De voorziene periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • Je rechten met betrekking tot rectificatie, wissen, beperking en bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
 1. Verzoek om correctie en/of verwijdering van gegevens

Als de persoonsgegevens die door Nailed It Magazine worden verwerkt onjuist zijn, onvolledig zijn, niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt zijn, of als de toestemming zoals bedoeld in artikel 4 (A) wordt ingetrokken en er geen andere wettelijke grond voor de verwerking is, heb je recht op correctie, aanvulling of verwijdering van deze persoonsgegevens door Nailed It Magazine.

In het geval van het wissen van de persoonsgegevens zal Nailed It Magazine redelijke stappen ondernemen om derden, aan wie wij je persoonsgegevens hebben verstrekt, op de hoogte te stellen van je verzoek om deze te wissen.

 1. Verzoek om beperking van verwerking

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen indien:

 • Je de juistheid van je persoonsgegevens betwist;
 • De verwerking onwettig is en je verzet je tegen het wissen van jouw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoek je een beperking van de verwerking;
 • Nailed It Magazine heeft je persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar je vereist ze voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van juridische claims, of;
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van deze clausule, in afwachting van de verificatie of de legitieme belangen van Nailed It Magazine al dan niet zwaarder wegen dan jouw (gegevensbeschermings)belangen, zoals vermeld in artikel 4 (D).
 1. Recht van verzet tegen de verwerking

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als de betreffende verwerking gebaseerd is op de in artikel 4 (D) vermelde grond van legitieme belangen. Dit recht is in het bijzonder van toepassing op onze direct-marketingactiviteiten. Nailed It Magazine zal de verwerking van je persoonsgegevens staken als je hiervoor persoonlijke redenen hebt die aannemelijk zijn, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van één van de legitieme gronden zoals bedoeld in artikel 4 (D).

Dit verzoek zal worden afgewezen als Nailed It Magazine kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 1. Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Je kunt Nailed It Magazine vragen om je persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm aan jou te verstrekken of, indien technisch mogelijk, de persoonsgegevens rechtstreeks in elektronische vorm over te dragen aan een door jou aangewezen derde partij. Een dergelijk verzoek zal geëerbiedigd worden door Nailed It Magazine, op voorwaarde dat:

 • Toestemming of de uitvoering van een overeenkomst de toepasselijke grond voor verwerking is, zoals bedoeld in artikel 4 (A) en 3 (B);
 • De verwerking van je persoonsgegevens door Nailed It Magazine geautomatiseerd is, en;
 • Jouw recht om je persoonsgegevens over te dragen geen invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

13. Bewaring van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens op onze systemen alleen voor de periode dat we ze nodig hebben, gezien de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of zoals wettelijk verplicht. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om financiële gegevens, zoals facturen, minstens 7 jaar lang op te slaan op grond van fiscale wet- en regelgeving.

We bewaren contactgegevens (zoals mailinglijstgegevens) totdat je je uitschrijft van onze nieuwsbrieven. Als je ervoor kiest om je af te melden van een mailinglijst, kunnen we bepaalde beperkte informatie over jou bewaren, zodat we jouw verzoek kunnen eerbiedigen.

14. Waar wij jouw persoonlijke gegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen op onze eigen IT-systemen, die zich allemaal binnen de EER bevinden, of op die van derden, bijvoorbeeld de partij die onze website beheert en host.

Wanneer wij je persoonsgegevens binnen de EER verzamelen, zal de overdracht van je persoonlijke gegevens buiten de EER alleen plaatsvinden:

 • Als de ontvanger van je persoonsgegevens zich in een land (of een bepaalde sector binnen een land) bevindt dat door de Europese Commissie wordt erkend met een adequaat niveau van bescherming van je persoonsgegevens;
 • Op grond van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de GDPR voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER, of;
 • Elke andere wettelijke grond voor de overdracht van jouw persoonsgegevens.

15. Hoe wij je persoonsgegevens beschermen

De verbinding die je maakt met de website van Nailed It Magazine is gecodeerd en geverifieerd met behulp van TLS 1.2, RSA, and AES_128_CBC with HMAC-SHA1-technologieën. Dit moet ervoor zorgen dat de communicatie via onze website beveiligd is, zodat onbevoegden de persoonsgegevens en andere informatie die je ons verstrekt niet kunnen onderscheppen.

Hoewel wij passende veiligheidsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens via het internet (ook per e-mail) nooit volledig beveiligd. Wij streven ernaar om persoonsgegevens naar behoren te beschermen, maar wij kunnen niet garanderen dat de gegevens die naar of door ons worden verzonden volledig beveiligd zijn.

16. Verwerkers of derden

Wij werken samen met de volgende partijen ter ondersteuning van onze dienstverlening. Deze partijen ontvangen en verwerken jouw persoonsgegevens:

Verwerkers

 • Software voor het verkrijgen van inzichten en het analyseren van websitegebruik.
 • Partijen en software (Content Management Systemen) voor websitebeheer.
 • Hosting en opslag van onze digitale (computer)bedrijfsbestanden.
 • E-mailmarketingtool voor het versturen van mailings en onze nieuwsbrief.

Ontvangers en zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken

 • Betalingsdiensten.
 • Sociale mediaplatformen zoals Whatsapp, Facebook, Twitter en Pinterest.

Adverteerders die gebruik maken van een tracking Pixel: Beauty Service B.V. Voor vragen kan je contact opnemen met Jeroen Goudsmits door te mailen naar: jeroen.goudsmits@beautyservice.com

 • Ons administratiekantoor.
 • Online marketeers.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook bekendmaken aan wetshandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties, en aan professionele instanties en andere derde partijen, zoals vereist door en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

17. Wijzigingen van dit privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2021. Het privacy- en cookiebeleid kan te allen tijde door Nooteboom Media worden gewijzigd. Wanneer we ingrijpende wijzigingen doorvoeren, maken we dit bekend via onze nieuwsbrief.

18. Vragen, feedback en klachten

We controleren regelmatig of we dit privacy- en cookiebeleid naleven en actualiseren het als nieuwe wet- en regelgeving dit noodzakelijk maakt, of als zich wijzigingen voordoen in onze bedrijfsvoering. Voor meer informatie of vragen kun je je wenden tot: info@naileditmagazine.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je van mening bent dat jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming door Nailed It Magazine in het geding komen. Hieronder vind je de contactgegevens van jouw toezichthoudende autoriteit:

Nederland

Autoriteit Persoonsgegevens

België / Belgique

Gegevensbeschermingsautoriteit / L’Autorité de protection des données

Schrijf je in en ontvang het laatste nieuws, acties en tips.

We sturen je geen spam. Lees ons privacybeleid voor meer info.